Edukacja

Dzielimy się wiedzą

Dungeons
Korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia w branży gier, mamy wewnątrzną potrzebę dzielenia się wiedzą (szczególnie z młodymi ludźmi). Propagujemy tworzenie gier i animacji w silniku Unreal Engine 5 poprzez różnego rodzaju aktywności

Warsztaty tworzenia gier

Pierwsi w regionie, stworzyliśmy wydarzenie Jantar Gamedev, na którym bezpłatnie przeprowadziliśmy szkolenie w zakresie podstaw obsługi silnika Unreal Engine 5.Uczestnicy zajęć poznali podstawy związane z tworzeniem interaktywnych Blueprintów, modelowania scen, pracą z kamerą i oświetleniem oraz technikami animacji z wykorzystaniem postaci Meta-Human.
Jantar Gamedev
Po ukończeniu 1-dniowych warsztatów tworzenia gier, wszyscy uczestnicy otrzymali dyplom ukończenia warsztatów, który może pomóc podczas pierwszej rekrutacji w branży gamedev. Zajęcia odbyły się w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, którzy są naszym partnerem merytorycznym podczas tworzenia gry Lochy Bursztynowego Gryfa.